Logga för Second Chance School

Internationellt samarbete

Prova på praktik utomlands.

E2C – Ett Europeiskt nätverk

Genom att Second Chance School är medlem i det Europeiska nätverket E2C har du också möjlighet att på olika sätt delta i internationella sammanhang.

Dels kan du erbjudas utlandspraktik under några veckor, dels kan du erbjudas att delta i det årliga ”Youth Summit Meeting”, ett möte där deltagare från Second Chance Schools i hela Europa deltar.