En pojke med hörlurar

Vem kan söka till oss?

Du som är mellan 16 och 24 år och saknar behörighet för nationellt program eller inte har fullföljt gymnasiet kan söka till oss.

Är du mellan 16 och 24 år?

Vi vänder oss till dig

  • som är mellan 16 och 19 år och har gått minst en termin på annat introduktionsprogram (IM-program) och saknar behörighet för nationellt program
  • som är mellan 20 och 24 år och inte har fullföljt gymnasiet.

Individuellt alternativ, IMA – passar dig som är obehörig

Utbildningen är en introduktionsutbildning som passar dig som är obehörig och som har varit frånvarande från skolan länge och som behöver stöd i att ta dig tillbaka och hitta ett mål med din utbildning, vare sig målet är att bli behörig eller att etablera dig på arbetsmarknaden.