Utbildningsplatser – vi behöver dig!

Second Chance School behöver utbildningsplatser inom alla branscher och företag.

Kan du erbjuda en ung person en praktikplats och en ny chans i livet?

Genom att erbjuda utbildningsplatser inom ditt företag får du möjligheten att forma din framtida medarbetare och göra en viktig insats genom att utbilda en ungdom.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion

Anneli Jägervigg, arbetskonsulent

072 254 37 49

Gunnar Unger, arbetskonsulent

073 020 29 00

Gisela Lönn, arbetskonsulent

072 598 68 12

Fia Björde, rektor

072 517 45 05