Två pojkar som pluggar

Vårt koncept

På Second Chance School får du en individuellt utformad yrkesutbildning på en arbetsplats. Utbildningen kombineras bland annat med målinriktad coachning och livskunskap – en kurs som förbereder för såväl yrkes- som vuxenlivet.

Det är du som styr din utbildning och vi finns här för att ge dig det stöd du behöver för att nå dina mål. Vi har också ett upparbetat nätverk med arbetslivet, en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig en bra utbildningsplats, utifrån dina önskemål.

Du väljer din utbildning och framtid

Vi tror att nyckeln till succé är rätt person på rätt plats – det gäller att hitta ett yrke som passar just dig. Det börjar med att du väljer ett yrke som du vill sikta mot. Vi tar sedan kontakt med företag i branschen och ordnar en lämplig utbildningsplats.

Under tre dagar i veckan utbildas du på arbetsplatsen. De övriga två dagarna är du i skolans lokaler, där du förbereds för arbetslivet. Här läser vi inga ”vanliga” kurser eller ämnen men du erbjuds viss yrkesteori, körkortsteori och kanske andra yrkeskurser som till exempel truckutbildning, om du behöver det för att du ska nå ditt mål.

Genom vår unika Livskunskapsundervisning får du en chans att vidga dina perspektiv och utvecklas som människa. Vi vill också att du ska stärka ditt självförtroende, självkänsla och din sociala kompetens. Det, tillsammans med ett större nätverk och yrkeskunskaper inom det område som du ska jobba med efter utbildningstiden, ökar dina möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden.

Vår personal

Skolan har ett team av arbetskonsulenter och lärare som arbetar med eleverna.

Vi har en tät samverkan med de företag där eleverna har sina praktikplatser, vilket är en förutsättning för att eleverna ska lyckas. Det innebär ett samarbete med arbetsplatsen utifrån varje företags och elevs behov, för att tillsammans bygga upp elevens kompetens.

För att klara arbetslivets krav måste allt i livet runt omkring fungera. Därför erbjuder vi eleven mycket coachning, samtal och annan hjälp och vid behov tar vi hjälp av vårt upparbetade nätverk.