Människor som håller varandras händer på en strand i solnedgången

Individuellt alternativ – IMA

Utbildningen är en introduktionsutbildning som passar dig som är obehörig elev, som har varit frånvarande från skolan länge och som behöver stöd i att ta sig tillbaka och hitta ett mål med din utbildning.

Om individuellt alternativ – IMA

Målsättningen är att väcka motivationen, skapa framtidstro och hitta din framtidsplan.

Undervisningen

Utbildningen börjar med en introduktion som pågår 10–12 veckor, utifrån vad du har för behov.

Introduktionen innehåller

  • personlig utveckling – för att lära känna sig själv och stärka självförtroendet och självkänslan
  • tema hälsa – för att hitta rutiner, hantera stress och hitta balans i livet
  • social kompetens – för att förstå sociala sammanhang och situationer
  • arbetslivskunskap
  • omvärldskunskap
  • yrkesorientering.

Du kommer att ha möjlighet att läsa grundskoleämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Syftet är framförallt att väcka motivation genom att arbeta med din studieteknik. Om ditt mål är att fortsätta studera är detta ett sätt att öka din studiemotivation och förbereda dig för vidare studier inom ett annat introduktionsprogram.

Utöver undervisning får du mycket coachning och motivationshöjande aktiviteter utifrån dina individuella behov. Alla elever får också möjlighet att träna på World class.

Under första terminen kommer du att ha "prova på-praktik". Du får då välja mellan olika branscher och vara ute på en arbetsplats en dag i veckan. Du är antingen själv på praktiken, eller tillsammans med en eller två klasskamrater. Antalet dagar på praktik kan utökas till två dagar i veckan om du har behov av det. Under andra terminen utökas tiden på praktikplatsen successivt.

Syftet med praktiken är att få förståelse för vad som krävs på en arbetsplats och eventuellt hitta en bransch som du vill utbilda dig vidare inom.

För antagning till IMA finns en särskild arbetsgång där du som elev anmäler ditt intresse via gymnasiestudera.se. Efter anmälan bjuds du in till ett informationsmöte. Om du efter det mötet fortfarande är intresserad kommer du att bjudas in till ett samtal där du får berätta om dig själv och dina mål med utbildningen på Second Chance School.

Utbildningen pågår under ett år. Efter första terminen ges elever som har förutsättningar möjlighet att söka till IMY.

Om du hittar din studiemotivation och känner att du vill läsa mot behörighet till nationellt program kommer du att få information om att söka annat introduktionsprogram där man erbjuder att läsa ämnen mot betyg.